Dr. Zeynep Erdoğdu Şamdan Plus Şubat Sayısı dergisinde ilişkilerde yaşanan değişimleri ve bu değişimlerin gelişmemizde oynadığı rolü yazdı.