Türkçe’de “iki uçlu mizaç bozukluğu” veya “iki uçlu duygudurum bozukluğu” terimleriyle adlandırılan bu rahatsızlık, ayrıca “manik depresif bozukluk” adıyla da bilinmektedir. Bipolar bozukluk tekrarlayan depresif, manik ya da her ikisini de kapsayan karma dönemlerle seyreden bir psikiyatrik rahatsızlıktır. Kişi belli dönemlerde manik belli dönemlerde depresif ruh halindedir. Bu dönemler genelde haftalar veya ayları kapsarken aynı gün içinde bile çok neşeli bir ruh halinden çok depresif bir ruh haline geçiş görülebilmektedir. Bu dönemler arasında kişi tamamen sağlıklı ruh halinde olabilir.

Maniye girmiş kişi (yani “manik” hasta) son derece neşelidir. Güler, şarkılar söyler, herkesle sohbet eder. Etrafına neşe saçar, uyku ihtiyacı azalır. Çok az uyur, ama son derece dinç uyanır, iştahı artar. Kişi genellikle hayatında hiç olmadığı kadar yemek yer. Manide insan son derece enerjiktir. Yerinde duramaz, bir an durup dinlenme gereği duymaz. Manik hasta kendini oldukça güçlü, önemli, güzel hisseder, her şeyi başarabileceğine inanır. Manide cinsel istek artar. Manik kişi, genellikle hiç durmamacasına, neredeyse nefes bile almadan ve yüksek sesle konuşur, konudan konuya atlar, düşünceleri hızlanmıştır. Manide hastanın dikkati artmıştır, küçücük ayrıntıları gözden kaçırmaz, ama dikkatini belli bir konu üzerinde sürdüremez (yani dikkati dağınıktır). Çok para harcamak, cesurca ve hatta tehlikeli yatırımlar yapmak gözlenebilir. Manide hasta neşeli olmakla birlikte, kolaylıkla da sinirlenebilir. Kendisiyle tartışmaya, fikirlerini eleştirmeye, taşkın davranışlarını engellemeye çalıştığınızda büyük bir öfkeye kapılabilir. Mani, “anormal” bir durumdur. Hasta neşeli, mutlu, enerjik, dinç, esprili, zekidir; ancak tüm sosyal uyumu bozulmuştur. Mani, bu şiddetli belirtileri sebebiyle, başladığı ilk gün fark edilebilen bir hastalıktır. Maniye giren kişi okulunu veya işini de sürdüremez. Çok hareketli, coşkun veya neşeli durumdan, isteksiz, keyifsiz, mutsuz ve hiçbir şeyden zevk almayan depresif duruma geçişler trajiktir. Kişi genellikle bu hastalığın depresif döneminde doktora başvurur.

Bipolar bozukluk modern tıbbın başarıyla tedavi edebildiği hastalıklardan biridir. Tedavisinde iki aşama söz konusudur:

1- Atak Tedavisi: Hastanın zaman zaman geçirdiği manik veya depresif atakların tedavisidir. Manik atağın ayaktan tedavisi çok zordur. Hastanın genellikle yatırılması gerekir. Tedavi ile hasta genellikle 2-4 hafta içinde tam veya tama yakın düzelme gösterir. Depresif atak ise eğer ağır değilse hasta yatırılmadan da tedavi edilebilir.

2- Koruyucu Tedavi: Bipolar bozuklukta asıl kritik nokta koruyucu tedavidir. Çünkü ataklar geçici tabiattadır, ama tekrarlama riski her zaman vardır. Bipolar bozukluğun koruyucu tedavisinde kullanılan ilaçlara “duygudurumu düzenleyicileri” adı verilmektedir. Koruyucu tedavi ile atak sıklığı azaltılır, hasta tekrar mani veya depresyon geçirse bile bunların hafif olması ve kısa sürmesi sağlanır