İlk, orta ve lise eğitimlerini İstanbul Bakırköy’de tamamladı. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2007 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde psikiyatri ihtisasına başladı.

İhtisası sırasında Adli Psikiyatri Kliniği, Erkek ve Kadın Psikoz Servisleri, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Eğitim Merkezi (AMATEM), İkinci Basamak Nevroz Kliniği, Duygudurum Bozuklukları – Psikotik Bozukluklar Birimi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği’nde eğitim gördü.

“Cinsel suç mağdurlarının sosyodemografik ve klinik özellikleri ile ruh sağlığını etkileyen etmenler” konulu uzmanlık tezini yaparak 2011 yılında psikiyatri ihtisasını tamamladı.

Bilişsel ve Davranış Terapileri Eğitimi, Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Eğitimi, Dinamik Psikoterapi Eğitimi, Evlilik ve Aile Terapisi Eğitimi aldı. Hatay Devlet Hastanesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Diyarbakır Bismil Devlet Hastanesi ve Özel Batı Bahat Hastanesi’nde uzman psikiyatri hekimi olarak çalıştı. Şu anda İstanbul Nişantaşı’nda muayenehanesinde psikiyatri uzmanı ve psikoterapist olarak çalışmaktadır.